Når arbejdsdagen får corona

Coronaskolen – et nyt ideal for de mindste?

May 26, 2021 De faglige organisationer i Midtjylland og Aarhus Kommune, DKF & DRO Season 1 Episode 6
Når arbejdsdagen får corona
Coronaskolen – et nyt ideal for de mindste?
Show Notes

Det seneste år har været et af de mest intense og kaotiske i folkeskolens i historie. På mange skoler har coronakrisen ryddet både skema og normale arbejdsgange. Som klasselærer for 3. klasse på Kragelundskolen i Højbjerg har Mathias Henriksen oplevet, at hverdagen i coronaskolen trods retningslinjer om afstand og håndvask har været præget af langt mere ro og gladere børn. Kortere skoledage, flere timer i samme klasse og mere tid ude i det fri har minimeret konfliktniveauet og gjort eleverne mindre udkørte. Selvom om Mathias godt ved, at det seneste år i skolen har været en parentes, så håber han, at de gode erfaringer fra coronaskolen kan lære os noget om, hvordan vi også burde indrette skolen fremover. Det er værd at overveje, om vi ikke bliver nødt til at sætte tempoet ned for særligt de mindste elever, der har brug for mere tid og nærvær.